top of page
Leirdalen_2_edited.jpg

Velkommen til
Skog og Skred AS

- Planlegger skogskjøtsel og skogsdrift i skog som verner mot skred


- Kartlegging og innsamling av data gir grunnlag for gode skjøtselstiltak.

- Skjøtselsplan for skog som verner mot naturfarer som snøskred, jordskred, steinsprang og flom.

Hjem: Welcome
bottom of page