top of page
Leirdalen_2_edited.jpg

Velkommen til
Skog og Skred AS

- Skog kan gi kostnadseffektivt og varig vern mot naturfarer som snøskred, jordskred, steinsprang og flom

- Kunnskap om skog, skogbruk og lokale forhold er grunnlag for de beste tiltakene

- Samhandling med kommuner, skogeiere, entreprenører og skredkonsulenter gir gode løsninger gjerne sammen med andre skredsikringstiltak

- En robust skog er en skog med robuste trær. Vi finner vegen dit!

Hjem: Welcome
bottom of page