top of page
Skog som verner mot skred

Prosjekter

- Pågående og gjennomførte prosjekter

Prosjekter: Projects

Vestlia, Ål kommune

Vi utarbeider skjøtselsplan for et skogområde ved Ål sentrum. Foruten å være et relevant område der skogen har en klar sikringsfunksjon overfor bebyggelse, er det et godt synlig og lett tilgjengelig terreng der hensiktsmessige skjøtselsmetoder kan prøves ut og vises fram. Skogen i området er stort sett relativt ung, og kan dermed formes ved nokså enkle inngrep. Samarbeid med NIBIO skal sørge for at alle tiltak som blir utført har solid faglig begrunnelse.

110_128_2.JPG
bottom of page