top of page

Prosjekter

Skog som vern mot skred og andre naturfarer

Pilotprosjekt: Arnegårdslie, Nesbyen

Det overordnede målet med prosjektet er å utarbeide en skjøtselsplan som ivaretar både ønsket om å drive skogbruk, og hensynet til skredsikkerhet i Arnegårdslie.


En kartlegging av skogen, og sammenstilling av skogdata og data fra skredfarekartlegging, gir grunnlag for riktig skogbehandling der tiltakene har størst effekt. Stikkord er å planlegge for et varig variert skogbilde.


Økonomi er viktig, og et viktig resultat fra prosjektet er hvilke ekstra kostnader som påløper på grunn av nødvendige og foreslåtte tiltak. Det som et innspill til myndigheter som forhåpentligvis en gang vil komme med støtteordninger for skogbruk i skog som verner mot skred.


Skjermbilde_terreng.jpg

Sårheim, Jølster

Hvordan omvandle en overtett monokultur av gran til en skog med varig variasjon? Når i tillegg terrenget er bratt, adkomsten vanskelig og mulige jordskred og snøskred kan nå bebyggelse, er utfordringene store. Målet er at de løsningene som en tar i bruk her skal kunne brukes i andre områder med lignende utfordringer. Dette er skogbruk på sitt mest krevende, og derfor et spennende prosjekt å ta del i!

Løsningene her blir til i samråd med blant andre Skogkurs, NVE, WSL i Sveits, Statsforvalteren i Vestland og Sunnfjord kommune.

Sårheim.jpg
Prosjekter: Projects
bottom of page